Weflex 55

Weflex 55 är en ickejonisk sfärisk mellanvätskehaltig (55%) halvårslins med asfärisk kantprofil för dagligt bruk. Weflex 55 finns tillgänglig i två olika diameter.

Weflex 55 går även att få färgad och i torisk design.

Beskrivning Material Radie Diameter Styrkor
Sfärisk mellanvätske-haltig lins Poly-alkyl-methacrylate NVP 8,10 till 9,30 i 0,3 steg > 13,70 -25,00 till +25,00 i 0,25 steg
Asfärisk kantdesign för dagligt bruk Vätskehalt 55%
Diamantsvarvad DK: 23x10-11 8,40 till 9,60 i 0,3 steg > 14,30
Icke jonisk