Utökat styrkeomfång Contact Life

Contact Life utökar sitt styrkeomfång med parametrar 8,60 / 14,20.

-20,00 till -6,50 (0,50 steg)
-6,00 till +5,00 (0,25 steg)
+5,50 till +10,00 (0,50 steg)

8,30 / 13,60 och 8,80(+) 8,90(-) / 14,20 har följande styrkor:

-12,00 till -6,50 (0,50 steg)
-6,00 till +5,00 (0,25 steg)
+5,50 till +8,00 (0,50 steg)

Läs mer om Contact Life här