Ändringar i kontaktlinssortimentet

Pga MDR har Wöhlk valt att göra lite ändringar i sitt sortiment.
Främst gäller detta de stabila linserna, där namnen A90, Conflex Air osv försvinner och kommer gå under samlingsnamnet Wöhlk AS.

Detta medför att vi kan välja fritt bland material och design.

Klicka här för att se vilka linser detta påverkar.

Läs mer om MDR:
https://optikbranschen.se/spelregler-andras-for-kosmetiska-linser/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/tillverka/regelverk#hmainbody1